Slide1

INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM - 'IBISyS' - Multimedijalna Klinika - MMK

Software za vođenje poslovanja bolnica, klinika i ordinacija

Misija

Multimedijalna klinika, odnosno Integralni informacioni sistem za potrebe zdravstva je razvijan od 1999. godine zaključno sa verzijom 11,08 iz Aprila 2020. godine.

Radne platforme (OS):

Windows (7, 8, 10, 11), Linux Suse, Ubuntu, MacOs.

Eminentni tim programera, inženjera i dizajnera koji je uradio projekte – programe za velike novinske kuće, banke, inostrane i domaće institucije izdvaja iz ponude namenski program za kompletno vođenje bolnica, poliklinika, ordinacija, domova zdravlja jedninstven na područiju EU:

1. Po maksimalnoj orijentaciji ka korisniku

2. Po pouzdanosti usled kvarova na mreži ili nepredviđenih tehničkih zastoja

3. Učitavanje u bazu sa CT-a, MR-a UZ-a

Promocija Bez Obaveza za Balkan

Prijemno - modul sestre

Pacijent se nalazi se eksplicitno pomoću:

Broja kartona, prezimena i imena, adrese ili po bilo kom parametru ili delu parametra.

Svi podaci su dostupni na jednoj masci tj. sve transakcije su na jednom ekranu, sa drag & drop funkcijom.

Kada je pacijent jednom unet samo sa osnovnim podacima, otvara se maska pregleda svaki put kada pacijent ponovo dođe.

Pored klasične liste zakazivanja, koja je štampani izveštaj za sestru ili sektretaricu, postoji i takozvani „prikaz grananja“ gde se vidi kad je pacijent zakazan i gde.

Planer ja pregledan prikaz zakazanih pacijenata po ordinacijama sa imenom doktora i pacijenta. Iz planera se direktno ulazi u karton i istoriju bolesti pacijenta. Nedeljni prikaz se lako skroluje po danima.

Ordinacije - Lekari

Detaljno su razvijeni specijalistički kartoni:

 • Opšta praksa
 • Grudna hirurgija
 • Kardiologija
 • Estetska hirurgija
 • Gastroenterologija
 • Oftalmologija
 • Neuropsihijatrija
 • Pedijarija
 • Neurologija
 • Alergologija
 • Ginekologija
 • Interno

Doktor može da vidi, u zavisnosti od nivoa prioriteta, samo svoje i/ili ostale pacijente.

Ordinacija ili lekar na svom ekranu od sestre dobija listing zakazanih pacijenata sa rezultatima laboratorije. Nakon izvršenog pregleda pacijent se šalje na naplatu.

Program učitava snimke sa CT-a, MR-a, UZ-a, oftalmoloških i zubnih kamera. Snimak je direktno vezan za odredjeni pregled i nalazi se u bazi sa ostalim podacima o pacijentu i njegovim pregledima. Usled specijane kompresije ne opterećuje kapacitet baze.

Lekar ima mogućnost da bira izmedju opšteg i parametrizovanog nalaza. Za oba nalaza je vezana mogućnost da doktor napravi templejte svojih nalaza.

Nalaz se može importovati/eksportovati iz Word, PDF dokumenata, koristeći različite fontove, tabele, boje i veličine teksta sa mogućnošću ubacivanja foto zapisa i njihovom obradom.

Laboratorija

Prosleđenom pacijentu se unose analize grupno i/ili pojedinačno.

Svi podaci se prenose iz šifarnika a unose se samo rezultati. Tako se laborantu maksimalno štedi vreme i olakšava manipulacija sa programom.

Finansije

Ovde se vidi profitabilnost firme. Sabiraju se pregledi i ostale usluge u izabranom vremenskom periodu i oduzimaju se troškovi. Postoji i opcija anuliranja ovakvog pregleda – prostim izborom u meniju.

Takođe postoji mogućnost izračunavanja profita po oblastima, na primer koliko je poslovala gastroenterlološka klinika, kao i pravljenje grafikona učestalosti određenih dijagnoza u zadatom periodu.

Modul centralnog i pomoćnih magacina kao i modul za generisanje elektronske fakture su dostupni za bolnice i ustanove u sistemu RZZO-a.

Cloud verzija

U ponudi su Cloud rešenja za ordinacije, klinike i bolnice.

Dovoljno je da imate kvalitetnu internet konekciju i zaobiđete eventualnu ‘tromost’ vaše lokalne mreže.

1. Server verzija – program i baza se nalaze na Cloud server virtualnoj mašini provajdera.

2. Client – Cloud server verzija – program je na lokalnom računaru a baza podataka na Cloud serveru.

Program eksplicitno komunicira sa bazom na Cloud-u ne koristeci web-browser-e i web-servere.

 Ovim se postiže real-time način rada na internetu, što zanči da su sve programske forme za manipulaciju podacima istovremeno send/receive, a zadržana je sva konformnost, funkcionalnost, pouzdanost i estetika user-frendly vizuelno objektnog programskog okruženja.

VIŠE NEGO OPTIMIZOVANA DB - 3S

3S znači – Safe, Speed and Security!

Idealna multi relaciona baza u kombinaciji sa trigerima, transakcijama i SQL-om